Stichting Rumah Beta

Projecten

| |

De liefdevolle ontvangst in het wooncentrum Tabadila in Middelburg, door het bestuur van Stichting Tabadila en haar medewerkers op 7 mei 2016, heeft ons onder meer de volgende tips en adviezen opgeleverd: doorgaan met het plannen, organiseren van een te bouwen Molukse woonzorg voorziening Rumah Beta in de gemeente Epe. Het is een project van enkele jaren.
" Een grote mate van doorzettingsvermogen c.q. verantwoordelijkheid aan de dag leggen als het gaat om het promoten van het te bouwen Rumah Beta in Vaassen ; het gaat uiteindelijk om de gemotiveerde Molukse bewoners, die achter de visie/missie van Stichting Rumah Beta staan", aldus een bestuurslid van de Stichting Tabadila.’