Stichting Rumah Beta

Nieuws

Het bestuur van Stichting Rumah Beta en de leden van de klankbordgroep Rumah Beta feliciteren Dr. Simon Ririhena met zijn koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn bijdrage als senior adviseur van stichting Rumah Beta is immers onmisbaar. Apa datang dari muka, djangan undure, Bung Simon.