Stichting Rumah Beta

Nieuws

Het bestuur van Stichting Rumah Beta en de leden van de klankbordgroep Rumah Beta feliciteren Dr. Simon Ririhena met zijn koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn bijdrage als senior adviseur van stichting Rumah Beta is immers onmisbaar. Apa datang dari muka, djangan undure, Bung Simon.

 De heren Bos, Raubun en Porsisa, DB leden van Stichting Rumah Beta (SRB) werden op 5 juli 2016 om 15.55 uur beneden in de hal van het gemeentehuis Epe opgehaald door de wethouder, de heer van Norel. De ontvangst was hartelijk en ook in de vergaderzaal van het college van B & W was evenzo de begroeting van harte. De gemeente Epe werd gedurende het gesprek ambtelijk ondersteund door mevr. Meuleman, mevr. H. Machiavello en de heer A. Kisjes.

Lees meer...